شناخت

عنوان:      شناخت
مجموعه ها:      books
شناسه کتاب:      27
نویسنده:      م-عراقی
شابک:      1120
تعداد صفحات:      56
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

نقد ایدئولوژی سازمان مجاهدین خلق

آنچه در اين نوشتار در مد نظر است بازشناسي افكار و ايدئولوژي اين سازمان در مقايسه با ايدئولوژي اصيل و مستند اسلامي است ، چرا كه اين وظيفه هر مسلمان متعهد است كه در برابر كجرويها و تحريفها بي تفاوت ننشيند ، و « بينات » الهي را كتمان نكند ، و حقايق را آنچنانكه هستند در معرض قضاوت افكار سليم قرار دهد.

و متاسفانه بايد اين حقيقت را با صراحت اظهار داشت كه آنچه به نام ايدئولوژي اسلامي فرسنگ ها فاصله دارد تا آنجا كه به اطمينان مي توان گفت «ربطي به اسلام ندارد» .

ما در اين نوشتار سعي داريم نقاط ضعف و انحراف روشن ايدئولوژي اين سازمان را در دو جنبه بيان كنيم

1- انديشه ها و افكار طرح شده را با افكار مستند و مسلم اسلامي مي سنجيم كه تا چه حد با اسلام توافق و همخواني دارند ، و در صورت عدم توافق از سفرة چه مكتبي اين خوراكهاي فكري را به دست آورده اند.

2- بررسي و نقد آن افكار از نظر منطقي ، با قطع نظر از مسئله اسلامي بودن يا غير اسلامي بودن آنها .

Book Library, by OrdaSoft!
شهریور 1402
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
20
21
22
23
24
28
30
31