ماهیت سازمان مجاهدین

عنوان:      ماهیت سازمان مجاهدین
مجموعه ها:      books
شناسه کتاب:      24
نویسنده:      پویای توحید
شابک:      1455
تعداد صفحات:      88
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

نقدي كه از نظر خوانندگان مي گذرد نوشته خلاصه اي است از بررسيهائي كه در مورد عقائد و رفتار مجاهدين خلق در طول اوج گيري انقلاب مردم و بدنبال اولين قدم پيروزي تا ابتداي سال 1358 انجام گرفته است و لذا تجزيه و تحليل انتقادي رفتارشان در رابطه با وقايع اخير يعني درگيريهاي سنندج و گنبد و بروز توطئه ضد انقلاب به بهانه هتك حرمت وابستگان آقاي طالقاني و عكس العمل مجاهدين مبتني بر قرار دادن تمام امكانات نظامي خود در اختيار ايشان ، هر چند داراي اهميت وافر است و تأييد كننده نتيجه هاي كلي نقد حاضر مي باشد ، مطرح نشده است .

هنگام بررسي مباني عقيدتي ، بيش از همه بنيانگزاران سازمان مورد انتقاد قرار گرفته اند ولي اين ، به هيچ وجه نشان دهنده ذره اي شك و شبهه در صداقت و پاكي و مسلماني آنها نمي باشد . ما ضمن درود به روان پاك حنيف نژاد ، سعيد محسن ، بديع زادگان ، رضائيها ، آلادپوشها ، شريف واقفي ، صمديه لباف و ساير شهداي افتخار آفرين سازمان مجاهدين خلق ايران از مدعيان ادامه راه آنان مي خواهم به اين نوشته به ديد تصحيح و اصلاح رفتار و عقايد خود بنگرند و وجود يك جمله انتقاد آميز نسبت به شهداي آنها باعث دلگيري و سپس جبهه گيري تخريبي آنان نگردد ، چرا كه در اسلام حق و حقيقت را مرتبتي است كه بايد همه بخاطر آن قيام كنند و از هرگونه فداكاري حتي درگذري از جان و مال و اسم و رسم دريغ نورزند .

Book Library, by OrdaSoft!
مهر 1359
جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25