قدرت و دیگر هیچ

عنوان:      قدرت و دیگر هیچ
مجموعه ها:      books
شناسه کتاب:      1989
نویسنده:      طاهره باقرزاده
شابک:      00000
تعداد صفحات:      122
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

در خانواده اي رشد و پروش يافتم که داراي جمعيت زياد بود ، شش برادر به ترتيب ، کاظم ، حسين ، محسن ، رضا ، قاسم و محمد و يک خواهر به نام نصرت و من آخرين فرزند خانواده بودم .

پدرم فردي مذهبي و متمول بود در کودکي خيلي زود قرآن را آموختم و موفق به حفظ بخشي از آن شدم ، اعضاي خانواده تحت تأثير پدرم با تفکر و روحيه اي مذهبي رشد کردند .

در سال 43 حسين مدتي به عنوان زنداني سياسي بازداشت شد و اين امر در روحيه افراد خانواده تأثير بسيار گذاشت . حسين در سال 46 با فردي به نام فتحيه زرکش ازدواج نمود و در سال 48 پس از سفر حج براي ادامه تحصيل به انگلستان رفت . وي دو رشته رياضي و الهيات را همزمان در مشهد گذرانده بود ، همسر وي نيز ليسانس فيزيک را دريافت کرده بود ...

Book Library, by OrdaSoft!
شهریور 1402
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
20
21
22
23
24
28
30
31