مجاهدین خلق در بن‌بست جدید

عنوان:      مجاهدین خلق در بن‌بست جدید
مجموعه ها:      books
شناسه کتاب:      23
نویسنده:      سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی
شابک:      02154
تعداد صفحات:      31
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

نگاهی اجمالی به موضع گیری ها و تغییر رویه های عقیدتی، شعاری و استراتژیکی در طول مدت حیات سازمان مجاهدین خلق

Book Library, by OrdaSoft!