مجاهدین خلق در بن‌بست جدید

عنوان:      مجاهدین خلق در بن‌بست جدید
مجموعه ها:      books
شناسه کتاب:      23
نویسنده:      سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی
شابک:      02154
تعداد صفحات:      31
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

نگاهی اجمالی به موضع گیری ها و تغییر رویه های عقیدتی، شعاری و استراتژیکی در طول مدت حیات سازمان مجاهدین خلق

Book Library, by OrdaSoft!
مهر 1359
جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25