ویران سازی نیرو

عنوان:      ویران سازی نیرو
مجموعه ها:      books
شناسه کتاب:      19
نویسنده:      مهدی خوشحال
شابک:      215
تاریخ انتشار:      1382
تعداد صفحات:      52
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

داستان ویران سازی نیرو به دوران قبل از جنگ و شکست عراق توسط آمریکا و شکست نظامی و تشکیلاتی و فروپاشی مجاهدین خلق در غیاب صدام حسین بر می گردد ، در انتهای کتاب اسناد ، نامه ها ، فرم ها ، انتقادها و گزارشات تشکیلاتی خرد کننده نیروها به چشم می خورد که در مجموع نوعی مکمل جزوه " ویران سازی نیرو " می باشد.

Book Library, by OrdaSoft!