مفهوم تروریسم در کلام رسای رهبری

عنوان:      مفهوم تروریسم در کلام رسای رهبری
مجموعه ها:      books
شناسه کتاب:      228
نویسنده:      علی شیرازی
شابک:      654654
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

در اين كتاب چهره واقعي تروريسم بر ملا مي شود و هدف مستكبران و زورگويان جهان از بهره برداري تبليغاتي از اين واژه روشن تر مي گردد . زماني اين واقعيت آشكار مي شود كه شما خواننده عزيز ، نگارنده را تا پايان كتاب همراهي كنيد . يقيناً كتاب مفهوم تروريسم در كلام رساي رهبري ، نه تفسيري كامل بر تمام سخنراني معظم له است و نه تمامي مطالب در اين پهنه را در بر مي گيرد .

نگارنده در حد حوصله يك جوان ، قلم را به چرخش در آورده تا در زماني كوتاه ، پرده اي از اعمال تروريستي در جهان را در جلوي ديد خواننده قرار دهد و راز مظلوميت ستيزي قلدران عالم را به بهانه قرار دادن مبارزه با تروريسم ، بيابد .

Book Library, by OrdaSoft!