مفهوم تروریسم در کلام رسای رهبری

عنوان:      مفهوم تروریسم در کلام رسای رهبری
مجموعه ها:      books
شناسه کتاب:      228
نویسنده:      علی شیرازی
شابک:      654654
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

در اين كتاب چهره واقعي تروريسم بر ملا مي شود و هدف مستكبران و زورگويان جهان از بهره برداري تبليغاتي از اين واژه روشن تر مي گردد . زماني اين واقعيت آشكار مي شود كه شما خواننده عزيز ، نگارنده را تا پايان كتاب همراهي كنيد . يقيناً كتاب مفهوم تروريسم در كلام رساي رهبري ، نه تفسيري كامل بر تمام سخنراني معظم له است و نه تمامي مطالب در اين پهنه را در بر مي گيرد .

نگارنده در حد حوصله يك جوان ، قلم را به چرخش در آورده تا در زماني كوتاه ، پرده اي از اعمال تروريستي در جهان را در جلوي ديد خواننده قرار دهد و راز مظلوميت ستيزي قلدران عالم را به بهانه قرار دادن مبارزه با تروريسم ، بيابد .

Book Library, by OrdaSoft!
مهر 1359
5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25