شهر هزار سنگر
عنوان:      شهر هزار سنگر
مجموعه ها:      books
شناسه کتاب:      18
نویسنده:      مرکز اسناد انقلاب اسلامی
شابک:      98494
تعداد صفحات:      59
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

روایتی از مقاومت تاریخی مردم شهر آمل در برابر حمله تروریستی اعضای اتحادیه کمونیست های ایران

بيش از 100 نفر از اعضا و كادرهاي اتحاديه ي كمونيست هاي ايران تحت نام « سربداران جنگل » شبانه وارد آمل شدند تا اين شهر را با استفاده از اصل غافلگيري و با لباس هاي نظامي ، تحت عنوان طرح عملياتي « اسب تروا » تسخير كنند .

مهاجمان بر اين تصور بودند كه مردم آمل با شنيدن صداي تير و درگيري به آنها خواهند پيوست و با آزاد شدن شهر آمل ساير شهر هاي شمال نيز قيام خواهند كرد و يك قيام سراسري ، شكل خواهد گرفت و كشور و انقلاب از خطر انحراف به دامان امپرياليسم ، نجات خواهند يافت ؛ لذا در ابتداي كار لازم بود يك شهر مانند آمل ـ كه از نظر آنان ، مردم آن با كمونيست ها و چريك ها همراه و موافق هستند ـ آزاد شود ...

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25