تنگه مرصاد

عنوان:      تنگه مرصاد
مجموعه ها:      books
شناسه کتاب:      12
نویسنده:      بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس
شابک:      7798
تعداد صفحات:      24
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      no-img_eng.png
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

این کتاب که در پنج فصل تدوین شده است، شرح عملیات مرصاد به زبان رزمندگان جان‌برکف اسلام می‌باشد. عملیات مرصاد از سوی منافقین با نام فروغ جاویدان علیه کشورمان انجام شد. در بین مطالب نویسنده، خاطراتی از رزمندگانی که در عملیات حضور داشتند نیز بیان می‌شود که به زیبایی مطلب می‌افزاید.

Book Library, by OrdaSoft!
شهریور 1402
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
20
21
22
23
24
28
30
31