تروریست و اثرات روانی آن
عنوان:      تروریست و اثرات روانی آن
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      83
نویسنده:      مصطفی احدی
شابک:      652
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      no-img_eng.png
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

هدف از تحقیق حاضر بررسی پیامد های روا نی ترور و عملیات های تروریستی است که برای نیل به ان ما در دو زمینه این عملیات ها را مورد برسی قرار داده ایم اولی در زمینه انگیزه های روانی این عملیات ها که اخرین راه برای از بین بردن انگیزه های درونی مفعولین ترورها است ودومی در زمینه ی اثرات روانی ان بر جامعه و گروه مورد هدف این عملیات ها ست که با بیرونی شدن انگیزه های ان ها و ایجاد یاس در تفکر انها مورد بررسی قرار میگیرد

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25