واکاوی نظریه‌های بنیادین توضیح دهنده تروریسم
عنوان:      واکاوی نظریه‌های بنیادین توضیح دهنده تروریسم
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      203
نویسنده:      ناصر صنوبر
شابک:      653
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

علی‌رغم بیش از سه دهه توطئه‌های گوناگون نظام استکبار علیه ملت عزت‌طلب ایران و تحمل خسارت‌های گوناگون انسانی و اقتصادی، متأسفانه تحقیقات جدی و مؤثری در حوزه دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی کشور انجام نشده است و مطالعات مربوط به حوزه اقتصاد ترور از سوی محققین غربی مطرح شده است. بخشی از ادبیات انجام شده در غرب به بررسی علل بروز این پدیده‌ اختصاص دارد که عمدتاً تلاش می‌کنند آن‌ها را به شرایط سیاسی و اقتصادی، از جمله اقدامات ضدفقر و سرکوب نسبت دهند. پاره‌ای از پژوهش‌ها نیز به تشریح پیامدهای ناشی از ترور متمرکز است. گفته می‌شود ترور از کانال کاهش جریان‌های تجاری و سرمایه‌گذاری به رشد اقتصادی لطمه می‌زند و از طریق تأثیر منفی بر سفر، تجارت و انحراف سرمایه‌گذاری عمومی و امنیت داخلی با رشد اقتصادی مرتبط می‌شود.

مقاله حاضر تلاش دارد بررسی نسبتاً عمیقی از پژوهش‌های موجود در زمینه تحلیل اقتصادی ترور و اقدامات ضد آن ارائه دهد. شناخت ریشه ترور می‌تواند کمک چشمگیری به ارزیابی منافع حاصل از سیاست‌های تدافعی، امنیتی و تعاملات آن‌ها ارائه کند و تئوری‌های مادر این حوزه را در اختیار محافل علمی و دانشگاهی قرار می دهد

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25