تروریسم هسته‌ای؛ چالش‌ها و رهیافت‌ها
عنوان:      تروریسم هسته‌ای؛ چالش‌ها و رهیافت‌ها
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      180
نویسنده:      علیرضا قاسمی
شابک:      628
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

امروزه تروریسم تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی می‌باشد. تروریسم هسته‌ای از جمله گونه‌های عملیات تروریستی است که در یک دهه گذشته متناسب با افزایش فعالیت‌ها و تأسیسات هسته‌ای در جهان، فروپاشی شوروی و هم‌چنین القای تمایل گروه‌های سازمان‌یافته تروریستی به کسب بمب اتمی، در مباحث امنیت بین‌المللی و صلح جهانی قرار گرفته است. به همین دلیل در صحنه بین‌المللی و در رأس آن سازمان ملل متحد کنوانسیون‌ها، پروتکل‌ها، قطعنامه‌ها، اعلامیه‌ها و بیانیه‌های فراوانی برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی در این خصوص به تصویب رسانده که مبانی محکمی برای مبارزه با اقدامات تروریستی فراهم آورده است. در این مقاله مفهوم و تاریخچه تروریسم هسته‌ای مختصراً گردآوری و سعی شده است که چالش‌های به وجود آمده از سوی تروریسم هسته‌ای مورد بررسی قرار بگیرد و در پایان راهکارهایی جهت پیشگیری از وقوع تروریسم هسته‌ای ارائه شده است

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25