تروریسم دولتی آمریکا پس از 11 سپتامبر
عنوان:     تروریسم دولتی آمریکا پس از 11 سپتامبر
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      177
نویسنده:      کامران پورعباس
شابک:      626
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

در این مقاله تروریسم دولتی آمریکا پس از 11 سپتامبر و دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران در قبال آن را بررسی می نماییم و برای غنای بحث دیدگاه های رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای در مورد تروریسم را هم تبیین می نماییم.

در مورد ضرورت پژوهش می توان گفت که با توجه به اهمیتِ مقوله مبارزه با تروریسم و با عنایت به گسترده بودنِ دامنه ی سوء استفاده از این مقوله توسط آمریکا و مستکبران، انجامِ هر گونه پژوهشی که روشن کننده ی مفهومِ تروریسم و طرفداران و مخالفانِ آن باشد از ضرورت و اهمیتی والا برخوردار است.

اهداف پژوهش نیز عبارت است از بررسیِ مقوله تروریسم و سوء استفاده های آمریکا و هم فکرانش از آن با استناد به رهنمودهای مقام معظم رهبری و اثباتِ دوگانگی استکبار در مبارزه با تروریسم و دشمنیِ ایران با تروریسم.

در مورد شیوه پژوهش نیز خاطر نشان می گردد در این مقاله برای بررسیِ اقتصاد مقاومتی از شيوه اسنادي و كتابخانه اي بهره گرفته شده است و صحت آن نيز بستگی دارد به صحت برداشت از منابع مورد استفاده در پژوهش.

جورج دبليوبوش نيز همچون رؤسای جمهور پيشين آمريکا، انديشه ی جنگ طلبی و زياده خواهی را در سَرمی پروراند؛ اما برای شروع کار نياز به بهانه ای قوی داشت که حوادث يازده سپتامبر 2001(20شهريور1380) اين بهانه را به دستش داد. اولین حرکتِ بوش پس از حوادث يازده سپتامبر اعلام شروع سياستِ «مبارزه باتروريسم» بود. بوش با دستاویز قرار دادنی این شعار، به افغانستان و عراق حمله نظامی نمود و این دو کشور را اشغال نمود و در سطحی گسترده ترور و ناامنی را در جهان گسترش داد. اوباما پس از بوش با شعار تغییر روی کار آمد اما در عمل چندان تغییر در سیاستهای تروریستیِ بوش بوجود نیامد و هنوزم که هنوز است نیروهای آمریکایی در منطقه خاورمیانه و عراق و افغانستان و پاکستان وجود دارند و هر چند وقت یک بار به بهانه مبارزه با القاعده کشتار و خونریزی به پا می کنند. علاوه بر این رژیم صهیونیستی و شورشیان سوریه در اقداماتِ کور تروریستی شان از پشتیبانی دولت اوباما برخوردارند.

در این مقاله موضعگیریهای جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری در قبال مقوله تروریسم و سوء استفاده های آمریکا از آن تبیین گردیده است.