تروريسم دولتي آمريکا پس از 11 سپتامير

عنوان:      تروريسم دولتي آمريکا پس از 11 سپتامير
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      162
نویسنده:      سيد متين محسني
شابک:      612
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

تروريسم دولتي از ابزار هاي مهم در استراتژي سياست خارجي ايالات متحده است، که پس از حادثه 11 سپتامبر در شکل هاي مختلف آن بروز و ظهور پيدا کرده است. حمايت از کودتاچيان در مقابل دولت مشروع و دموکراتيک آريستيد در هائيتي به بهانه ايجاد دموکراسي، تا حمايت نظامي از شبه نظاميان و دولت تروريست محور کلمبيا به دليل مبارزه با مواد مخدر و مقابله با چريک هاي کمونيست موسوم به فارک و دخالت مستقيم نظامي در عراق و افغانستان. در افغانستان تحت عنوان جنگ عليه ترور و ريشه کن کردن طالبان و القاعده و در عراق براي ايجاد دموکراسي و آزادي مردم از شر حکومت صدام و استفاده از شکنجه و نقض فاحش حقوق بشر در زندان ابوغريب.

Book Library, by OrdaSoft!
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25