تروريسم نوين و تحريم صنعت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران
عنوان:      تروريسم نوين و تحريم صنعت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      151
نویسنده:      امير مهدوي، ذينب دهبان سادات محله
شابک:      601
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      no-img_eng.png
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، صنعت هواپيمايي ايران که جايگاه ويژه اي در خاورميانه داشت و به عنوان وسيله ارتباطي نوين، عاملي در جهت گسترش پيام آزادي و عدالت انقلاب اسلامي به ملت هاي ديگر در سرتاسر نقاط جهان بود به تهديدي بالقوه براي نظام استکبار محسوب شده و مورد تحريمي همه جانبه از لحاظ فروش هواپيما، قطعات و تجهيزات سامانه هاي هوايي قرار گرفت، با اين تحريم، شرکتهاي هواپيمايي با سوانح مختلف روبه رو شدند و اين سوانح گهگاه باعث رعب و وحشت در ميان استفاده کنندگان از خطوط هوايي مي شد که همان هدف تروريستي دشمنان انقلاب جهت ضربه زدن به نظام نوپاي جمهوري اسلامي ايران و القاي ناکارآمدي آن در اداره بخشهاي مختلف کشور بود تا بدين وسيله باعث روي گرداندن ملت از نظام مقدس خود گردند. در اين مقاله تروريسم نوين و تحريم بر عليه صنعت هواپيمايي مورد بررسي قرار مي گيرد و سوانح هوايي ايران در طول دهه هاي مختلف تحليل مي شود که عامل تحريم در قالب تروريسم نوين، مهمترين علل در بروز سوانح مختلف و از جان باختن تعداد زيادي از هموطنان تعيين مي گردد. در اين مقاله همچنين به بررسي حادثه تروريستي ساقط کردن هواپيماي ايرباس ايران در فراز خليج فارس و مقايسه آن با حادثه مشابه هواپيماي کره اي که توسط شوروي سرنگون شد پرداخته مي شود و مواضع دوگانه کشورهاي استکباري در اين دو حادثه، مورد بررسي قرار مي گيرد و در پايان راهکارهاي مديريت کلان هوايي کشور در تقابل با اين تروريسم نوين جهت کاهش سوانح ارائه مي گردد.