نفت و تروریسم در خاورمیانه
عنوان:      نفت و تروریسم در خاورمیانه
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      145
نویسنده:      سید محمد کیمیافر
شابک:      355
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      no-img_eng.png
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

همواره یکی از سوالات مهمی که در خصوص گروه های تروریستی مطرح بوده، منابع مالی این گروه ها و به جهت خطراتی که ممکن است بر اثر فاش شدن این منابع گریبانگیر گروه های تروریستی شود، همواره در هاله ای از ابهام قرار داشته و همین این امر دستمایه گمانه زنیهای بسیاری در این خصوص بوده و هست. اما آنچه که به صورت قطعی می توان بیان کرد این است که درآمدهای حاصل از نفت خاورمیانه چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم تامین کننده اصلی هزینه های گروه های تروریستی بوده و همین پشتوانه موجب گسترش تروریست به ویژه در این منطقه شده است. به طور مثال می توان به کمکهای مالی عربستان به گروه های وهابی تروریستی همچون القاعده و یا سپاه صحابه و یا تروریستهایی که هم اکنون در سوریه با دولت آن کشور در جنگ هستند اشاره کرد و یا به حمایتهای مالی رژیم بعث عراق از گروهک تروریستی منافقین اشاره نمود که قطع به یقین این کمکها از درآمدهای حاصل از نفت تامین شده است. اگر بخواهیم به بعضی از گروه های تروریستی که شاید از مواهب مالی کشورهای عربی بی بهره هستند، همچون پ ک ک نیز اشاره کنیم باید گفت که حملاتی که این گروه ها به مراکز نفتی و یا خطوط لوله نفت و گاز کشورها انجام می دهند موجب ایجاد وجهه برای خود و فشار به دولتها برای چانه زنی بیشتر می گردد و همین امر نیز موجب حیات بیشتر آنها گردیده است.

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25