سازمان ملل و مبارزه با تروريسم: تحليلي بر استراتژي جهاني ضدتروريسم

 
عنوان:      سازمان ملل و مبارزه با تروريسم: تحليلي بر استراتژي جهاني ضدتروريسم
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      138
نویسنده:      جواد ابراهيم‌پور
شابک:      346
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      no-img_eng.png
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

مقابله با پديده ترور خواست همه ملت‌ها و مجامع و سازمان‌هاي بين‌المللي است. روند وقايع بعد از حوادث سپتامبر 2011 باعث شد تروريسم به عنوان مسئله‌ای فراملي مطرح گردد. با وجود تنظيم 18سند جهاني در مقابله با تروريسم در چارچوب سازمان ملل، كشورهاي عضو در دسامبر2006 با پيگيري تلاش‌هاي ضدتروريستي خود در مورد تصويب «استراتژي جهاني ضدتروريسم» به توافق رسيدند. اين سند كه نخستين رهيافت استراتژيك مشترك جامعه بين‌المللي براي مبارزه با تروريسم است؛ تروريسم را در همه اشكال و مظاهر آن غيرقابل قبول دانسته و آن را تهديدي جدي عليه صلح و امنيت بين‌المللي معرفي كرده است. استراتژي در چهار بخش و در قالب اقداماتي جهت جلوگيري از گسترش تروريسم، مبارزه با تروريسم، ظرفيت‌سازي كشورها و احترام به حقوق بشر در حين مبارزه با تروريسم تنظيم شده است. اجراي اين استراتژي ضمن هماهنگ‌سازي اقدامات كشورها در مبارزه با تروريسم، باعث فعال‌شدن نقش نهادها و آژانس‌هاي تخصصي سازمان ملل به صورت ارائه كمك‌هاي فني و انجام ظرفيت‌سازي در زيرساخت‌هاي حقوقي و اجرايي كشورها شده است.

Please past text to modal
فروردین 1397
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
31