مفهوم تروریست و جنایت های گروهک های تروریستی در ایران
عنوان:      مفهوم تروریست و جنایت های گروهک های تروریستی در ایران
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      126
نویسنده:      احسان نیک نیا، عاطفه نیک نیا، ایمان نیک نیا، مصطفی گلوی
شابک:      334
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      no-img_eng.png
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

پدیده تروریسم قرن هاست دامن بشریت را گرفته و هر چه دامنه ظلم کشورهای استکباری بیشتر شود ، زمینه گسترش آن در جهان بیشتر توسعه می یابد .تروریسم از یک سو ریشه در بی اعتدالی در اعمال نظام های سیاسی بزرگ جهان داشته و از سوی دیگر ریشه در راهبردهای امنیتی برخی ابر قدرت ها برای بحران زایی و بی ثبات نمودن محیط های جغرافیایی دارد تا امکان افول قدرت های مخالف و بسط حضور غرب در مناطق راهبردی جهان فراهم شود. تجربه بشر نشان داده تروریسم ابزاری است که از آن ضعیفان علیه قدرتمندان و به ویژه قدرتمندان در قالب تروریسم دولتی استفاده می کنند.

اهدافی که در این مقاله دنبال می کنیم توصیف و واکاوی معنای ترور و تروریسم – و توصیف نقش منافقین (مجاهدین خلق) در ترور شخصیت های برجسته نظام و معرفی این شخصیت ها ، در این مقاله با استفاده های از مطالعات کتابخانه ای و مقالات معتبر علمی مطالب گردآوری شده و دستاوردهای بدست آمده مانند بررسی سوابق تروریسم ، فرایند شکل گیری ، ادعا و اعتراف منافقین، مروری گذرا بر سه دهه جنایت منافقین در ایران ، تلاش های پوششی منافقین برای خروج از فهرست گروه های تروریستی.

با توجه به تحقیقات انجام شده به این نتیجه رسیدیم که با گذشت چندین سال از این ترور ها و سوء قصدهای دشمنان علیه مسئولین ، مردم انقلابی ، این ملت و نظام خم به ابرو نیاورده و همچنان پا برجا و استوار است و می توان گفت به یاری ، لطف ، عنایات پروردگار متعال و تحت زمامت رهبر بزرگ انقلاب حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) و در پرتو عنایات حضرت ولی عصر ارواحنا فدا قله های افتخار را یکی پس از دیگری سپری می کنند

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25