مبانی و مولفه های تروریسم فرهنگی غرب و نقش حوزه های علمیه درتحقق توسعه فرهنگ دینی برای مقابله با ان

 
عنوان:      مبانی و مولفه های تروریسم فرهنگی غرب و نقش حوزه های علمیه درتحقق توسعه فرهنگ دینی برای مقابله با ان
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      116
نویسنده:      محمد اسماعیل زاده
شابک:      888
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      no-img_eng.png
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

امروزه یکی از واقعیتهای مسلم جامعه اسلامی ما ، تلاش بی وقفه دشمنان برای براندازی و ساقط کردن این نظام مردمی است . اگر تا یک دهه پیش تمام تلاش جریان استکباری به سر کردگی امریکا معطوف به براندازی نظام از را ه نظامی یا به اصطلاح بر اندازی سخت بود ، امروزه که باورشان شده است که این نظام را نمی توانند از راه نظامی و حتی اقتصادی از پای در اورند ، راه بر اندازی نرم را درپیش گرفته اند و با اتکا به ان مشغول پیاده کردن طرحهای مرتبط با ان هستند لذا شناخت این نوع از دسیسه دشمن و تلاش در راه مقابله با ان وظیفه تمام افراد کشور است . از سوی دیگر حوزه های علمیه ما به عنوان مولدان فکر دینی می توانند نقش مفید و موثری در این خصوص داشته باشند. بی شک ما با مجموعه دستاوردهاي مادي و معنوي بشر در طول تاريخ هستیم که ان را  فرهنگ مي‏نامند.وقتی که این دو واژه توسعه و فرهنگ با هم امتزاج پیدا می کنند ایجاد واژه جدیدی به نام توسعه فرهنگی می کنند .  توسعه فرهنگی محور و پايه اصلى و زمينه‏ساز ساير ابعاد توسعه مى‏باشد. چراکه كه فرهنگ‏ سبب ایجاد بسترى مناسب براى تحصيل توسعه در ساير ابعاد ان می شود ،پس نابجا نیست اگر بگوییم توسعه فرهنگی مهمترين دغدغه نظريه‏پردازان و كارشناسان را به خود اختصاص داده است. و در اين ميان وقتي كه پاي دين به وسط كشيده مي شود و توسعه فرهنگ ديني نام مي گيرد داراي ارزش و اعتبار صد چندان مي شود.این مقاله تلاش دارد تا ضمن بررسی مفهوم امنیت،بر اندازی نرم و امنیت نرم به بررسی نقش حوزه هالی علمیه در توسعه فرهنگ دینی به عنوان برای مقابله با ان بپردازد

Please past text to modal
فروردین 1397
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
31