حدیث راست قامتان
عنوان:      حدیث راست قامتان
مجموعه ها:      victims
شناسه کتاب:      2050
نویسنده:      شاهد یاران
شابک:      10-1008
تعداد صفحات:      88
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

ما در این مجموعه از دیدگاه خود درباره او سخن می‌گوییم. از منظر ما بهشتی استعدادی است با توفیقی شگرف و وافر در فعلیت یافتن و شکوفا شدن. راهی که او پیمود بی‌تردید مسیری بسیار طولانی و پرفراز و نشیب و آن‌گونه است که به واقع کمتر کسی را یارای پیمودن و استقامت و پایداری در آن بوده است. ما او را همچنان که تمامی شخصیت‌های بزرگ جهان را، فراسوی جایگاه، نقد قرار نمی‌دهیم؛ اما در عین حال تمامی تلاشمان مصروف بر این امر شده است تا دستاوردهای شگفت او را در فرصتی اندک که از میانسالی فراتر نرفت، در مقابل دیدگاه مخاطب قرار دهیم که نیک می‌داند دستیابی به این همه توانایی و تدبیر علم و انصاف، عمری بسیار بیشتر از 53 سال را می‌طلبد و فرق است بین ارزیابی منصفانه وعالمانه شخصیتی که کوشید خود را در تمامی ابعاد به الگوهای حقیقی اسلامی و نیز ارزش‌های سترگ فرهنگ‌های گوناگون بشری نزدیک سازد با اسطوره‌ای که فرا بشری است و دور از دسترس همگان.

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25