منافقین و ترور یک ملت
عنوان:     منافقین و ترور یک ملت
مجموعه ها:      Special Issue
شناسه کتاب:      2079
نویسنده:      بنیاد هابیلیان(خانواده شهدای ترور کشور)
شابک:      000000
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

ویژه نامه منافقین و ترور یک ملت به بررسی واقعه تروریستی هفتم تیر 1360 می پردازد