آزادگان و تبلیغات منافقین
عنوان:      آزادگان و تبلیغات منافقین
مجموعه ها:      Special Issue
شناسه کتاب:      227
نویسنده:      شاهد یاران
شابک:      65464
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

در گفت و شنود با آزاده سرهنگ شهاب الدین شهبازی

سرهنگ شهاب الدین شهبازی افسر ژاندارمری سال های آخر حکومت پهلوی است ، افسری که به خاطر رفتار و دیدگاه های مخالف با رژیم شاه برای ادامه خدمت به نقاط دور دست ایران اعزام و در این منطقه با چهره های مبارز و انقلابی در تبعید آشنا شد و ارتباط یافت و در حوزه استحفاظی خود به تأمین حقوق مردم و رعایا همت گمارد .

شهبازی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در تابستان 1358 عهده دار فرمانده ای ده پاسگاه مرزی در هویزه می شود ، با شروع جنگ تحمیلی او و گروهان تحت امرش در وضعیتی کاملاً نابرابر به دفاع در تهاجم دشمن بعثی بر می خیزد . او بعد از حدود دو ماه نبرد و مقاومت حماسه انگیز ، در حالی که زخمی و زمینگیر است به اسارت دشمن در می آید که این اسارت ده سال به طول می انجامد و برای او خاطراتی تلخ و شیرین را رقم می زند .

مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25