تروریسم ضدخلق
عنوان:     تروریسم ضدخلق
مجموعه ها:      Special Issue
شناسه کتاب:      15
نویسنده:      بنیاد هابیلیان(خانواده شهدای ترور کشور)
شابک:      741
تعداد صفحات:      4
زبان:      تعیین نشده
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

بازخوانی واقعه تروریستی 22 بهمن 1365 در مشهد توسط اعضای گروهک تروریستی مجاهدین خلق(منافقین)