القاعده و تروريسم مذهبی

 
عنوان:      القاعده و تروريسم مذهبی
مجموعه ها:      books
شناسه کتاب:      226
نویسنده:      مهدی بخشی شیخ احمد
شابک:      440
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      بررسي منابعي كه به مطالعه سازمان القاعده پرداخته اند نشان مي دهد كه هر كدام از منظر خاصي به اين سازمان نگاه كرده و آن را از نقطه نظر خاص خود مورد كندوكاو قرار داده اند . در اين ميان سه دسته از نظريات وجود دارند كه بيشتر از بقيه مورد توجه قرار گرفته اند : دسته اول بر اين باورند كه ايدئولوژي القاعده و اعمالي كه توسط اين سازمان انجام مي گيرد ، مصداقي از نظريه برخورد تمدن هاي هانتينگتون است . دسته دوم نظريه هايي مي باشد كه اين سازمان را پديده اي مدرن قلمداد كره و حتي در بعضي موارد
Please past text to modal
اسفند 1359
جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه