گفتارمتن مستند روایت فتح درباره عملیات مرصاد

 
عنوان:      گفتارمتن مستند روایت فتح درباره عملیات مرصاد
مجموعه ها:      speech
شناسه کتاب:      2012
نویسنده:      بنیاد هابیلیان(خانواده شهدای ترور کشور)
شابک:      139701280
تعداد صفحات:      15
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      روزهای بعد از قبول قطعنامه 598، اواخر تیر و اوایل مرداد ماه 1367، برای مردم بیدار و درد آزموده ما روزهای امتحانی دیگر بود و درخششی دیگر. چه بود آنچه که ما را به پذیرش قطعنامه 598 کشانده بود؟ هر چه بود، دشمن ما بیش از حد به توهمات و انگارهای غلط خویش اعتماد کرده بود، یک بار دیگر هجوم گسترده ای را با همان شیوه نخستین، از جبهه های جنوب و غرب و شمال غربی آغاز کرد تا شاید بتواند به همان مراد اولیه خویش دست یابد و ریشه این شجره طیبه، این تنها حکومت حق در سراسر جهان را از خاک کره زمین خارج سازد. اما
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/05/01
2
تاریخ : 1358/05/02
5
تاریخ : 1358/05/05
6
تاریخ : 1358/05/06
7
تاریخ : 1358/05/07
8
تاریخ : 1358/05/08
9
تاریخ : 1358/05/09
10
تاریخ : 1358/05/10
12
تاریخ : 1358/05/12
14
تاریخ : 1358/05/14
15
تاریخ : 1358/05/15
16
تاریخ : 1358/05/16
19
تاریخ : 1358/05/19
21
تاریخ : 1358/05/21
22
تاریخ : 1358/05/22
24
تاریخ : 1358/05/24
25
تاریخ : 1358/05/25
26
تاریخ : 1358/05/26
27
تاریخ : 1358/05/27
28
تاریخ : 1358/05/28
29
تاریخ : 1358/05/29
31
تاریخ : 1358/05/31