گروه رجوی تمام مشخصات یک فرقه را دارد

 
عنوان:      گروه رجوی تمام مشخصات یک فرقه را دارد
مجموعه ها:      conversation
شناسه کتاب:      2026
نویسنده:      گفت‌وگو با فرقه‌شناس برجسته آمریکایی «ریک آلن راس»
شابک:      139702220
تعداد صفحات:      5
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      سازمان مجاهدین از نظر ساختار، سازوکار و رفتار، هر سه مشخصه اصلی‌ای را که از آن برای شناخت فرقه‌ها استفاده می‌شود، دارد: رجوی و همسرش دارای نقش تعیین کننده رهبری کاریزماتیک اقتدارگرا هستند؛ آن‌ها از بازسازی فکری و مجاب سازی تحميلی استفاده می‌کنند تا اعضا را هرچه بیشتر تحت تأثیر قرار دهند؛ و از این تأثیرگذاری مفرط استفاده می‌کنند تا ذهن اعضا را دستکاری و از آن‌ها در جهت منافع خودشان سوءاستفاده کنند.
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/05/01
2
تاریخ : 1358/05/02
5
تاریخ : 1358/05/05
6
تاریخ : 1358/05/06
7
تاریخ : 1358/05/07
8
تاریخ : 1358/05/08
9
تاریخ : 1358/05/09
10
تاریخ : 1358/05/10
12
تاریخ : 1358/05/12
14
تاریخ : 1358/05/14
15
تاریخ : 1358/05/15
16
تاریخ : 1358/05/16
19
تاریخ : 1358/05/19
21
تاریخ : 1358/05/21
22
تاریخ : 1358/05/22
24
تاریخ : 1358/05/24
25
تاریخ : 1358/05/25
26
تاریخ : 1358/05/26
27
تاریخ : 1358/05/27
28
تاریخ : 1358/05/28
29
تاریخ : 1358/05/29
31
تاریخ : 1358/05/31