گروه رجوی تمام مشخصات یک فرقه را دارد

 
عنوان:      گروه رجوی تمام مشخصات یک فرقه را دارد
مجموعه ها:      conversation
شناسه کتاب:      2026
نویسنده:      گفت‌وگو با فرقه‌شناس برجسته آمریکایی «ریک آلن راس»
شابک:      139702220
تعداد صفحات:      5
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      سازمان مجاهدین از نظر ساختار، سازوکار و رفتار، هر سه مشخصه اصلی‌ای را که از آن برای شناخت فرقه‌ها استفاده می‌شود، دارد: رجوی و همسرش دارای نقش تعیین کننده رهبری کاریزماتیک اقتدارگرا هستند؛ آن‌ها از بازسازی فکری و مجاب سازی تحميلی استفاده می‌کنند تا اعضا را هرچه بیشتر تحت تأثیر قرار دهند؛ و از این تأثیرگذاری مفرط استفاده می‌کنند تا ذهن اعضا را دستکاری و از آن‌ها در جهت منافع خودشان سوءاستفاده کنند.
Please past text to modal
Previous MonthNext Month
اردیبهشت 1358
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
6
9
10
11
تاریخ : 1358/02/11
19
تاریخ : 1358/02/19
27
31