منافقین خطر فکری یا نظامی

 
عنوان:      منافقین خطر فکری یا نظامی
مجموعه ها:      site content
شناسه کتاب:      2027
نویسنده:      محمود کریمی راد
شابک:      1397022201
تعداد صفحات:      19
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      گروهک منافقين از ابتدا بر اساس مجموعه‌ای از افکار و باورهای انتقادی نسبت‌به کارکردها و تأثير اسلام در تحقق خواسته‌ها و اهداف مدّنظر برای سعادت و کمال جامعه و مردم شکل گرفت. اين گروهک به دليل اينکه «مبارزات گذشته به‌طورعمده فاقد تئوری راهنمای عمل بوده، ايدئولوژی اسلام را به‌عنوان تئوری راهنمای عمل خود انتخاب» و به اين دليل که اسلام موجود در جامعه از نظر آن‌ها فاقد ويژگي‌های اسلام مدنظر آن‌ها بود،«يکی از کارهای مهم سازمان را تدوين ايدئولوژی اسلام و زدودن زنگارهای قومی و طبقاتی از دامان آن» تعيين
Please past text to modal
Previous MonthNext Month
اردیبهشت 1358
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
6
9
10
11
تاریخ : 1358/02/11
19
تاریخ : 1358/02/19
27
31