جايگاه مزدوران در حقوق بين الملل و نقش منافقين در جنگ عراق عليه ايران

 
عنوان:      جايگاه مزدوران در حقوق بين الملل و نقش منافقين در جنگ عراق عليه ايران
مجموعه ها:      site content
شناسه کتاب:      2013
نویسنده:      دکتر علیرضا اسدپور تهرانی، بنیاد هابیلیان
شابک:      139701281
تعداد صفحات:      15
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      مزدوری، مفهومی جديد يا پديده ای تازه در حقوق و روابط بين الملل نيست. اين مفهوم و گستره شمول آن در حقوق بين الملل تحولاتی را پيموده است. در دوره ای، جايگاه و وضعيت مزدوران، از اهميت کمتری برخوردار بود و در دوره ای ديگر، جزو اولويت های جامعه جهانی قرار گرفت. از هنگام آغاز شدن جنگ عراق بر عليه ايران و همکاری های سياسی، نظامی و اطلاعاتی سازمان موسوم به مجاهدين خلق با رژيم صدام و ارتش وی، اين موضوع ابعاد ويژه ای پيدا کرد.
Please past text to modal
Previous MonthNext Month
اردیبهشت 1358
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
6
9
10
11
تاریخ : 1358/02/11
19
تاریخ : 1358/02/19
27
31