نظریه‌پردازان مجاهدین خلق (منافقین) از علم اقتصاد چه می‌دانستند

 
عنوان:      نظریه‌پردازان مجاهدین خلق (منافقین) از علم اقتصاد چه می‌دانستند
مجموعه ها:      site content
شناسه کتاب:      1999
نویسنده:      بنیاد هابیلیان(خانواده شهدای ترور کشور)
شابک:      13970114
تعداد صفحات:      36
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      این گزارش با هدف مرور دیدگاه‌های اقتصادی اعضای شاخص مجاهدین خلق و با تمرکز ویژه بر زندگی کوتاه محمود عسکری زاده نوشته شده که با نگارش یکی از مهمترین رساله‌های مرجع مجاهدین قصد داشت، مبارزه علیه "سرمایه داری وابسته" حکومت پهلوی و "انگل سرمایه داری" را تئوریزه کند.
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
4
تاریخ : 1358/04/04
5
تاریخ : 1358/04/05
10
تاریخ : 1358/04/10
12
تاریخ : 1358/04/12
16
تاریخ : 1358/04/16
20
تاریخ : 1358/04/20
24
تاریخ : 1358/04/24
26
تاریخ : 1358/04/26
27
تاریخ : 1358/04/27
29
تاریخ : 1358/04/29
30
تاریخ : 1358/04/30
31
تاریخ : 1358/04/31