نظریه‌پردازان مجاهدین خلق (منافقین) از علم اقتصاد چه می‌دانستند

 
عنوان:      نظریه‌پردازان مجاهدین خلق (منافقین) از علم اقتصاد چه می‌دانستند
مجموعه ها:      site content
شناسه کتاب:      1999
نویسنده:      بنیاد هابیلیان(خانواده شهدای ترور کشور)
شابک:      13970114
تعداد صفحات:      36
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      این گزارش با هدف مرور دیدگاه‌های اقتصادی اعضای شاخص مجاهدین خلق و با تمرکز ویژه بر زندگی کوتاه محمود عسکری زاده نوشته شده که با نگارش یکی از مهمترین رساله‌های مرجع مجاهدین قصد داشت، مبارزه علیه "سرمایه داری وابسته" حکومت پهلوی و "انگل سرمایه داری" را تئوریزه کند.
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/07/01
2
تاریخ : 1358/07/02
4
تاریخ : 1358/07/04
6
تاریخ : 1358/07/06
7
تاریخ : 1358/07/07
9
تاریخ : 1358/07/09
10
تاریخ : 1358/07/10
11
تاریخ : 1358/07/11
13
تاریخ : 1358/07/13
14
تاریخ : 1358/07/14
15
تاریخ : 1358/07/15
16
تاریخ : 1358/07/16
17
تاریخ : 1358/07/17
18
تاریخ : 1358/07/18
20
تاریخ : 1358/07/20
21
تاریخ : 1358/07/21
22
تاریخ : 1358/07/22
23
تاریخ : 1358/07/23
24
تاریخ : 1358/07/24
25
تاریخ : 1358/07/25
26
تاریخ : 1358/07/26
27
تاریخ : 1358/07/27
28
تاریخ : 1358/07/28
29
تاریخ : 1358/07/29
30
تاریخ : 1358/07/30