زنان و کودکان قربانیان فرقه تروریستی منافقین

 
عنوان:      زنان و کودکان قربانیان فرقه تروریستی منافقین
مجموعه ها:      site content
شناسه کتاب:      223
نویسنده:      سید حسین هاشمی
شابک:      35434
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      در اين مقاله با نگاهي جرم شناسانه، ضمن بررسي اجمالي افکار و عقايد افراط گرايانه اين سازمان تروريستي، نهاد خانواده، طلاق ايدئولوژيک و آثار ناشي از آن همچنين مسئوليت کيفري رهبران اين فرقه در مقابل دادگاه­هاي داخلي و بين­المللي مورد بررسي قرار گرفته است.
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
4
تاریخ : 1358/04/04
5
تاریخ : 1358/04/05
10
تاریخ : 1358/04/10
12
تاریخ : 1358/04/12
16
تاریخ : 1358/04/16
20
تاریخ : 1358/04/20
24
تاریخ : 1358/04/24
26
تاریخ : 1358/04/26
27
تاریخ : 1358/04/27
29
تاریخ : 1358/04/29
30
تاریخ : 1358/04/30
31
تاریخ : 1358/04/31