زنان و کودکان قربانیان فرقه تروریستی منافقین

 
عنوان:      زنان و کودکان قربانیان فرقه تروریستی منافقین
مجموعه ها:      site content
شناسه کتاب:      223
نویسنده:      سید حسین هاشمی
شابک:      35434
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      در اين مقاله با نگاهي جرم شناسانه، ضمن بررسي اجمالي افکار و عقايد افراط گرايانه اين سازمان تروريستي، نهاد خانواده، طلاق ايدئولوژيک و آثار ناشي از آن همچنين مسئوليت کيفري رهبران اين فرقه در مقابل دادگاه­هاي داخلي و بين­المللي مورد بررسي قرار گرفته است.
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/07/01
2
تاریخ : 1358/07/02
4
تاریخ : 1358/07/04
6
تاریخ : 1358/07/06
7
تاریخ : 1358/07/07
9
تاریخ : 1358/07/09
10
تاریخ : 1358/07/10
11
تاریخ : 1358/07/11
13
تاریخ : 1358/07/13
14
تاریخ : 1358/07/14
15
تاریخ : 1358/07/15
16
تاریخ : 1358/07/16
17
تاریخ : 1358/07/17
18
تاریخ : 1358/07/18
20
تاریخ : 1358/07/20
21
تاریخ : 1358/07/21
22
تاریخ : 1358/07/22
23
تاریخ : 1358/07/23
24
تاریخ : 1358/07/24
25
تاریخ : 1358/07/25
26
تاریخ : 1358/07/26
27
تاریخ : 1358/07/27
28
تاریخ : 1358/07/28
29
تاریخ : 1358/07/29
30
تاریخ : 1358/07/30