لابی گران تروریسم - ژاک ژان ادموند ژرژ گایو

 
عنوان:      لابی گران تروریسم - ژاک ژان ادموند ژرژ گایو
مجموعه ها:      Terrorism Lobbies
شناسه کتاب:      247
نویسنده:      بنیاد هابیلیان(خانواده شهدای ترور کشور)
شابک:      0000000
تعداد صفحات:      4
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      «ژاک ژان ادموند ژرژ گایو » متولد 11 سپتامبر 1935 کشیش جنجالی فرانسوی است که در این کشور با نام «موسیو گایو » یا «کشیش اخراجی » شناخته می شود. او از سال 1982 تا 1995 اسقف شهر «اورو 2(» ( در نورماندی فرانسه بود. گایو در سال 1995 ، ب هخاطر اظهارنظرهای بسیار بحث برانگیز و نامتعارفش در موضوعات مذهبی، سیاسی و اجتماعی، با تصمیم پاپ ژان پل دوم، اسقف رم و رهبر وقت کلیسای جهانی کاتولیک، از رده «اسقفی اورو » خلع شد و به اسق فنشینی منقرض شده در شمال الجزایر به نام «پارتنیا » منتقل شد...
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/07/01
2
تاریخ : 1358/07/02
4
تاریخ : 1358/07/04
6
تاریخ : 1358/07/06
7
تاریخ : 1358/07/07
9
تاریخ : 1358/07/09
10
تاریخ : 1358/07/10
11
تاریخ : 1358/07/11
13
تاریخ : 1358/07/13
14
تاریخ : 1358/07/14
15
تاریخ : 1358/07/15
16
تاریخ : 1358/07/16
17
تاریخ : 1358/07/17
18
تاریخ : 1358/07/18
20
تاریخ : 1358/07/20
21
تاریخ : 1358/07/21
22
تاریخ : 1358/07/22
23
تاریخ : 1358/07/23
24
تاریخ : 1358/07/24
25
تاریخ : 1358/07/25
26
تاریخ : 1358/07/26
27
تاریخ : 1358/07/27
28
تاریخ : 1358/07/28
29
تاریخ : 1358/07/29
30
تاریخ : 1358/07/30