نشریه راه‌نما شماره 11 (ویژه استان سیستان و بلوچستان)

 
عنوان:      نشریه راه‌نما شماره 11 (ویژه استان سیستان و بلوچستان)
مجموعه ها:      rahnama
شناسه کتاب:      240
نویسنده:      بنیاد هابیلیان(خانواده شهدای ترور کشور)
شابک:      00000000000
تعداد صفحات:      212
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      یازدهمین شماره نشریه راه‌نما(مطالعات بین‌المللی تروریسم) ویژه بررسی مسائل استان‌ سیستان‌وبلوچستان است. در این شماره، موضوع تروریسم در استان سیستان‌وبلوچستان، از رهگذر بررسی مسائل اجتماعی‌، اقتصادی، سیاسی، ‌فرهنگی و مذهبی، واکاوی شده است. همچنین در مقالات و گفت‌وگوهایی با علما، معتمدین، سران طوایف و اساتید برجسته دانشگاه، مهمترین مسائل استان مورد مداقه قرار گرفته است. معرفی گروهک‌های تروریستی در استان و پیشینه آن‌ها، نقش عوامل خارجی در حمایت از این گروه‌ها و روزشمار جنایت‌های گروهک
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/07/01
2
تاریخ : 1358/07/02
4
تاریخ : 1358/07/04
6
تاریخ : 1358/07/06
7
تاریخ : 1358/07/07
9
تاریخ : 1358/07/09
10
تاریخ : 1358/07/10
11
تاریخ : 1358/07/11
13
تاریخ : 1358/07/13
14
تاریخ : 1358/07/14
15
تاریخ : 1358/07/15
16
تاریخ : 1358/07/16
17
تاریخ : 1358/07/17
18
تاریخ : 1358/07/18
20
تاریخ : 1358/07/20
21
تاریخ : 1358/07/21
22
تاریخ : 1358/07/22
23
تاریخ : 1358/07/23
24
تاریخ : 1358/07/24
25
تاریخ : 1358/07/25
26
تاریخ : 1358/07/26
27
تاریخ : 1358/07/27
28
تاریخ : 1358/07/28
29
تاریخ : 1358/07/29
30
تاریخ : 1358/07/30