حبابی بر روی سراب

 
عنوان:      حبابی بر روی سراب
مجموعه ها:      books
شناسه کتاب:      8
نویسنده:      سعید شاهسوندی
شابک:      01654
انتشارات:      سایت مجاهدین
تاریخ انتشار:      1385
تعداد صفحات:      122
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      2.5 
تصویر:      no-img_eng.png
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      سازمان مجاهدین خلق از منظر سعید شاهسوندی عضو جدا شده و از کادرهای اولیه منافقین جمع آوری : سایت مجاهدین ویرایش : مشتاقیان تاریخ انتشار : دی ماه ۱۳۸۵ ، ۳۱۶ صفحه موضوع کتاب : این کتاب حاصل گفتگوی طولانی حسین مهری روزنامه نگار قدیمی با سعید شاهسوندی در رادیو صدای ایران است . فهرست : فصل اول : چشم انداز ، از وصل ۱۳۴۸ تا جدایی ۱۳۶۷ ، فصل دوم : درباره ارتش آزادیبخش ، صدام حسین و مریم قجر . فصل سوم : روابط پنهانی شاهسوندی با خلیل رضایی ، فصل چهارم : مجاهدین و شیوه های گوبلزی در جنگ روانی،
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/07/01
2
تاریخ : 1358/07/02
4
تاریخ : 1358/07/04
6
تاریخ : 1358/07/06
7
تاریخ : 1358/07/07
9
تاریخ : 1358/07/09
10
تاریخ : 1358/07/10
11
تاریخ : 1358/07/11
13
تاریخ : 1358/07/13
14
تاریخ : 1358/07/14
15
تاریخ : 1358/07/15
16
تاریخ : 1358/07/16
17
تاریخ : 1358/07/17
18
تاریخ : 1358/07/18
20
تاریخ : 1358/07/20
21
تاریخ : 1358/07/21
22
تاریخ : 1358/07/22
23
تاریخ : 1358/07/23
24
تاریخ : 1358/07/24
25
تاریخ : 1358/07/25
26
تاریخ : 1358/07/26
27
تاریخ : 1358/07/27
28
تاریخ : 1358/07/28
29
تاریخ : 1358/07/29
30
تاریخ : 1358/07/30