حبابی بر روی سراب

 
عنوان:      حبابی بر روی سراب
مجموعه ها:      books
شناسه کتاب:      8
نویسنده:      سعید شاهسوندی
شابک:      01654
انتشارات:      سایت مجاهدین
تاریخ انتشار:      1385
تعداد صفحات:      122
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      2.5 
تصویر:      no-img_eng.png
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      سازمان مجاهدین خلق از منظر سعید شاهسوندی عضو جدا شده و از کادرهای اولیه منافقین جمع آوری : سایت مجاهدین ویرایش : مشتاقیان تاریخ انتشار : دی ماه ۱۳۸۵ ، ۳۱۶ صفحه موضوع کتاب : این کتاب حاصل گفتگوی طولانی حسین مهری روزنامه نگار قدیمی با سعید شاهسوندی در رادیو صدای ایران است . فهرست : فصل اول : چشم انداز ، از وصل ۱۳۴۸ تا جدایی ۱۳۶۷ ، فصل دوم : درباره ارتش آزادیبخش ، صدام حسین و مریم قجر . فصل سوم : روابط پنهانی شاهسوندی با خلیل رضایی ، فصل چهارم : مجاهدین و شیوه های گوبلزی در جنگ روانی،
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
4
تاریخ : 1358/04/04
5
تاریخ : 1358/04/05
10
تاریخ : 1358/04/10
12
تاریخ : 1358/04/12
16
تاریخ : 1358/04/16
20
تاریخ : 1358/04/20
24
تاریخ : 1358/04/24
26
تاریخ : 1358/04/26
27
تاریخ : 1358/04/27
29
تاریخ : 1358/04/29
30
تاریخ : 1358/04/30
31
تاریخ : 1358/04/31