کارنامه سیاه 4

 
عنوان:      کارنامه سیاه 4
مجموعه ها:      books
شناسه کتاب:      65
نویسنده:      دادستانی انقلاب اسلامی تهران
شابک:      66555
تعداد صفحات:      270
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      موضوع کتاب بر اساس فهرست مطالب: خط جنایت ، اعترافات مرتضی ناصح پور درباره ترور شهید محمدی نصرآبادی (مغازه دار) ، اعترافات مرتضی ناصح پور درباره ترور شهید شعبان ترابی کارگر (خشکشویی) ، اعترافات مرتضی ناصح پور درباره ترور شهید امیر مظاهری فر (بنگاهی) ، اعترافات مرتضی ناصح پور درباره ترور یک پیرمرد کفاش ، اعترافات مرتضی ناصح پور درباره ترور شهید محمد تقی حیدری (عطار) ، اعترافات مرتضی ناصح پور درباره ترور شهید حسینی (پارچه فروش) ، اعترافات مرتضی ناصح پور درباره ترور یک کارگر موتور سوار ، اعترافات
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/05/01
2
تاریخ : 1358/05/02
5
تاریخ : 1358/05/05
6
تاریخ : 1358/05/06
7
تاریخ : 1358/05/07
8
تاریخ : 1358/05/08
9
تاریخ : 1358/05/09
10
تاریخ : 1358/05/10
12
تاریخ : 1358/05/12
14
تاریخ : 1358/05/14
15
تاریخ : 1358/05/15
16
تاریخ : 1358/05/16
19
تاریخ : 1358/05/19
21
تاریخ : 1358/05/21
22
تاریخ : 1358/05/22
24
تاریخ : 1358/05/24
25
تاریخ : 1358/05/25
26
تاریخ : 1358/05/26
27
تاریخ : 1358/05/27
28
تاریخ : 1358/05/28
29
تاریخ : 1358/05/29
31
تاریخ : 1358/05/31