کارنامه سیاه 4

 
عنوان:      کارنامه سیاه 4
مجموعه ها:      books
شناسه کتاب:      65
نویسنده:      دادستانی انقلاب اسلامی تهران
شابک:      66555
تعداد صفحات:      270
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      موضوع کتاب بر اساس فهرست مطالب: خط جنایت ، اعترافات مرتضی ناصح پور درباره ترور شهید محمدی نصرآبادی (مغازه دار) ، اعترافات مرتضی ناصح پور درباره ترور شهید شعبان ترابی کارگر (خشکشویی) ، اعترافات مرتضی ناصح پور درباره ترور شهید امیر مظاهری فر (بنگاهی) ، اعترافات مرتضی ناصح پور درباره ترور یک پیرمرد کفاش ، اعترافات مرتضی ناصح پور درباره ترور شهید محمد تقی حیدری (عطار) ، اعترافات مرتضی ناصح پور درباره ترور شهید حسینی (پارچه فروش) ، اعترافات مرتضی ناصح پور درباره ترور یک کارگر موتور سوار ، اعترافات
Please past text to modal
Previous MonthNext Month
اردیبهشت 1358
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
6
9
10
11
تاریخ : 1358/02/11
19
تاریخ : 1358/02/19
27
31