خاطرات محمد رضا اعتمادیان

 
عنوان:      خاطرات محمد رضا اعتمادیان
مجموعه ها:      books
شناسه کتاب:      39
نویسنده:      مرکز اسناد انقلاب اسلامی
شابک:      2651
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      در جریان انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و فاجعه هفتم تیر ، من در آنجا حضور نداشتم . آن روز سه مرتبه از طرق مختلف با من تماس گرفتند و اصرار داشتند كه به طور حتم در جلسه آن شب شركت نمایم ، ولی از آنجا كه لیاقت شهادت را نداشتم ، حدود یك ربع قبل از حركت به دفتر حزب ، پرونده ای را به من دادند كه مطالعه آن سه ربع ساعت طول كشید . وقتی دقت كردم ، ساعت 15 : 7 بود و چون شهید بهشتی فردی مقید و مقرراتی بود ، تردید داشتم كه با تأخیر به جلسه بروم ، بنابراین به منزل رفتم
Please past text to modal
Previous MonthNext Month
اردیبهشت 1358
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
6
9
10
11
تاریخ : 1358/02/11
19
تاریخ : 1358/02/19
27
31