سازمان مجاهدین خلق از درون

 
عنوان:      سازمان مجاهدین خلق از درون
مجموعه ها:      books
شناسه کتاب:      36
نویسنده:      محمد مهدی جعفری
شابک:      1448
تعداد صفحات:      125
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      دکتر سید محمد مهدی جعفری در دوم خرداد ماه 1342 در حالی که خود را برای تهیه پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد در رشته تعلیم و تربیت آماده می کرد ، به همراه جمعی از دوستان مبارز مسلمانش توسط مأموران امنیتی رژیم شاه بازداشت شد . ایشان پس از مدتی به همراه آیت الله طالقانی ، مهندس مهدی بازرگان ، دکتر یدالله سحابی و تنی چند از مبارزان در دادگاه نظامی محاکمه و به چهار سال زندان محکوم گردید . مدت محکومیت وی در زندان های شماره چهار قصر ، دژ برازجان و یزد سپری شد و
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/07/01
2
تاریخ : 1358/07/02
4
تاریخ : 1358/07/04
6
تاریخ : 1358/07/06
7
تاریخ : 1358/07/07
9
تاریخ : 1358/07/09
10
تاریخ : 1358/07/10
11
تاریخ : 1358/07/11
13
تاریخ : 1358/07/13
14
تاریخ : 1358/07/14
15
تاریخ : 1358/07/15
16
تاریخ : 1358/07/16
17
تاریخ : 1358/07/17
18
تاریخ : 1358/07/18
20
تاریخ : 1358/07/20
21
تاریخ : 1358/07/21
22
تاریخ : 1358/07/22
23
تاریخ : 1358/07/23
24
تاریخ : 1358/07/24
25
تاریخ : 1358/07/25
26
تاریخ : 1358/07/26
27
تاریخ : 1358/07/27
28
تاریخ : 1358/07/28
29
تاریخ : 1358/07/29
30
تاریخ : 1358/07/30