غائله چهاردهم اسفند 1359

 
عنوان:      غائله چهاردهم اسفند 1359
مجموعه ها:      books
شناسه کتاب:      33
نویسنده:      دادستانی انقلاب اسلامی تهران
شابک:      321059
تعداد صفحات:      517
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      غائله چهاردهم اسفند 59 ، حلقه ایست از حلقه های به هم پیوسته تاریخ انقلاب اسلامی . حوادث تلخ و شیرین و زشت و زیبا هر كدام به نوبه خود با ریشه ها و زمینه های مشخص در بستر تاریخ پدید می آیند و پس از طی دوره ای جای خود را به حادثه دیگر می دهند و از این آمد و شدها و بود و نبودها تاریخ شكل می گیرد . گاهی اتفاق می افتد حادثه ناگوار و خطرناكی همچون طوفان سهمگین و زلزله ویرانگر به صحنه آمده و همه حساب ها و معادلات را به هم می ریزد و انبوهی از پیامدها و آثار شوم و
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/05/01
2
تاریخ : 1358/05/02
5
تاریخ : 1358/05/05
6
تاریخ : 1358/05/06
7
تاریخ : 1358/05/07
8
تاریخ : 1358/05/08
9
تاریخ : 1358/05/09
10
تاریخ : 1358/05/10
12
تاریخ : 1358/05/12
14
تاریخ : 1358/05/14
15
تاریخ : 1358/05/15
16
تاریخ : 1358/05/16
19
تاریخ : 1358/05/19
21
تاریخ : 1358/05/21
22
تاریخ : 1358/05/22
24
تاریخ : 1358/05/24
25
تاریخ : 1358/05/25
26
تاریخ : 1358/05/26
27
تاریخ : 1358/05/27
28
تاریخ : 1358/05/28
29
تاریخ : 1358/05/29
31
تاریخ : 1358/05/31