گوهر مراد و مرگ خود خواسته

 
عنوان:      گوهر مراد و مرگ خود خواسته
مجموعه ها:      books
شناسه کتاب:      32
نویسنده:      اسماعیل جمشیدی
شابک:      465416
تعداد صفحات:      187
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      خاطرات غلام حسین ساعدی به قلم اسماعیل جمشیدی در اسفند ماه سال 72 در مقاله ای با عنوان " گوهر مراد و مرگ خود خواسته " به تکان خوردن خود ، از شرح پایان زندگی ساعدی پرداختم ، به نکته ای اشاره کردم که حلال جای نقل دارد . در آن نوشته که آغاز کار تألیف این کتاب بوده است یادآور شدم : " در این زندگینامه که از همین شروع کار احساس می کنم خیلی تلخ و دردناک است می خواهم بدانم چه شد که این مرد مهربان ، این پزشک غمگسار ، آلوده سیاست و بسیار مسائل دیگر شد و بعد چرا این یکی ، تک و تنها را آن همه مصیبت را
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/07/01
2
تاریخ : 1358/07/02
4
تاریخ : 1358/07/04
6
تاریخ : 1358/07/06
7
تاریخ : 1358/07/07
9
تاریخ : 1358/07/09
10
تاریخ : 1358/07/10
11
تاریخ : 1358/07/11
13
تاریخ : 1358/07/13
14
تاریخ : 1358/07/14
15
تاریخ : 1358/07/15
16
تاریخ : 1358/07/16
17
تاریخ : 1358/07/17
18
تاریخ : 1358/07/18
20
تاریخ : 1358/07/20
21
تاریخ : 1358/07/21
22
تاریخ : 1358/07/22
23
تاریخ : 1358/07/23
24
تاریخ : 1358/07/24
25
تاریخ : 1358/07/25
26
تاریخ : 1358/07/26
27
تاریخ : 1358/07/27
28
تاریخ : 1358/07/28
29
تاریخ : 1358/07/29
30
تاریخ : 1358/07/30