مروری بر زمینه های التقاط جدید در ایران

 
عنوان:      مروری بر زمینه های التقاط جدید در ایران
مجموعه ها:      books
شناسه کتاب:      31
نویسنده:      سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
شابک:      89844
تعداد صفحات:      109
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      مشکل التقاط چیزی است که در عصر حاضر در اغلب کشورهایی که به نحوی در ارتباط به " دنیای غرب " بوده اند مطرح شده است ، ملت هایی که ارزش هایشان مبتنی بر فکر سنتی آنها بوده ، امروز با شیوع افکار غربی بدان سمت متمایل شده اند و برای حفظ هویت قومی خویش به ناچار با حفظ برخی از مبانی خود محتوای فکری غرب را نیز پذیرفته اند . در کشورهای اسلامی نیز این گرایشات " التقاطی " پدید آمده ، گرایشاتی که متأسفانه از یک جهت به کم کاری اندیشمندان مذهبی ما در ارائه تئوری های صحیح
Please past text to modal
Previous MonthNext Month
اردیبهشت 1358
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
6
9
10
11
تاریخ : 1358/02/11
19
تاریخ : 1358/02/19
27
31