مجاهدین خلق در بن‌بست جدید

 
عنوان:      مجاهدین خلق در بن‌بست جدید
مجموعه ها:      books
شناسه کتاب:      23
نویسنده:      سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی
شابک:      02154
تعداد صفحات:      31
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      نگاهی اجمالی به موضع گیری ها و تغییر رویه های عقیدتی، شعاری و استراتژیکی در طول مدت حیات سازمان مجاهدین خلق
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
4
تاریخ : 1358/04/04
5
تاریخ : 1358/04/05
10
تاریخ : 1358/04/10
12
تاریخ : 1358/04/12
16
تاریخ : 1358/04/16
20
تاریخ : 1358/04/20
24
تاریخ : 1358/04/24
26
تاریخ : 1358/04/26
27
تاریخ : 1358/04/27
29
تاریخ : 1358/04/29
30
تاریخ : 1358/04/30
31
تاریخ : 1358/04/31