ویران سازی نیرو

 
عنوان:      ویران سازی نیرو
مجموعه ها:      books
شناسه کتاب:      19
نویسنده:      مهدی خوشحال
شابک:      215
تاریخ انتشار:      1382
تعداد صفحات:      52
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      داستان ویران سازی نیرو به دوران قبل از جنگ و شکست عراق توسط آمریکا و شکست نظامی و تشکیلاتی و فروپاشی مجاهدین خلق در غیاب صدام حسین بر می گردد ، در انتهای کتاب اسناد ، نامه ها ، فرم ها ، انتقادها و گزارشات تشکیلاتی خرد کننده نیروها به چشم می خورد که در مجموع نوعی مکمل جزوه " ویران سازی نیرو " می باشد.
Please past text to modal
Previous MonthNext Month
اردیبهشت 1358
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
6
9
10
11
تاریخ : 1358/02/11
19
تاریخ : 1358/02/19
27
31