ردپای اهریمن

 
عنوان:      ردپای اهریمن
مجموعه ها:      books
شناسه کتاب:      13
نویسنده:      انجمن نجات
شابک:      98495
تاریخ انتشار:      1390
تعداد صفحات:      242
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      نویسنده نحوه ی آشنایی و ورود خود به فرقه ی مجاهدین خلق را توضیح و نحوه ی جذب و عضوگیری منافقین (سازمان) را شرح داده است ، از جمله اصرارهای مکرر در مورد ورود به این فرقه و جذابیت شعارهایی مثل " اسلام انقلابی ، برابری و عدالت ، برپایی جامعه ی بی طبقه توحیدی " و شعارهای پوچ دیگری از این دست که در کتاب ها و جزوات منافقین موج می زند و بدین طریق در فضایی آکنده از دروغ ، چهره ی منافقین را تصویر می کند تا افراد را شیفته ی این فرقه کند . در ادامه ، شرح داده شده که
Please past text to modal
Previous MonthNext Month
اردیبهشت 1358
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
6
9
10
11
تاریخ : 1358/02/11
19
تاریخ : 1358/02/19
27
31