تروریسم فرهنگی علیه ایران

 
عنوان:      تروریسم فرهنگی علیه ایران
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      80
نویسنده:      حسین عبدالعزیزی
شابک:      987
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      no-img_eng.png
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      در این مقاله تلاش شده تا درخصوص تروریسم فرهنگی غرب) تهاجم فرهنگی گسترده رسانه های غربی(علیه کشورمان مطالبی نگاشته شود که امیدوارم مورد توجه مخاطبان قرار گیرد، در ابتدا باید گفت که درك حقیقت تهاجم فرهنگی غرب، علیه فرهنگ اصیل اسلامی کشومان است، تضاد ذاتی بین فرهنگ مادی غرب و فرهنگ اسلامی سیاست گذاران غرب را بر آن داشت تا به مقابله با فرهنگ اسلام برخیزند چرا که انقلاب اسلامی ایران با ساختار فرهنگی دینی خود، فرهنگ استعمار غرب را زیر سوال برد، در همین راستا نظام استكباری غرب به نابودی فرهنگ امروز به
Please past text to modal
اسفند 1359
جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه