دموکراسی ستیزه‌جو ناقض صلح و امنیت بین‌المللی(نگرشی برآغاز، ادامه و پایان تروریسم)

 
عنوان:      دموکراسی ستیزه‌جو ناقض صلح و امنیت بین‌المللی(نگرشی برآغاز، ادامه و پایان تروریسم)
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      213
نویسنده:      سبحان طیبی، بهنوش باریک رو
شابک:      667
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      چند دهه است که جوامع آزاد، درگیر مبارزه با ناهنجاری‌های سیاسی هستند، آن چنان که این ناهنجاری‌ها امنیت ملی و بین المللی را تحت تاثیر قرار داده است. با تأمل بیشتر، آشکار می‌گردد که چنین مسأله‌ای ضمن تحت تأثیر قراردان امنیت و آزادی، موجبات گسترش روند جدیدی از اقدامات ارتکابی توسط گروه‌های ناقض قانون را فراهم می‌نماید. به نظر می‌رسد تروریسم به مثابه چالشی برای دموکراسی‌های آزاد تلقی گردد و بنابر یک فرضیه می‌توان اظهار نمود شاید تروریسم محصول برخی از همین دموکراسی‌های به اصطلاح آزاد باشد و همین امر
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/08/01
2
تاریخ : 1358/08/02
3
تاریخ : 1358/08/03
4
تاریخ : 1358/08/04
6
تاریخ : 1358/08/06
7
تاریخ : 1358/08/07
8
تاریخ : 1358/08/08
10
تاریخ : 1358/08/10
11
تاریخ : 1358/08/11
12
تاریخ : 1358/08/12
13
تاریخ : 1358/08/13
15
تاریخ : 1358/08/15
20
تاریخ : 1358/08/20
21
تاریخ : 1358/08/21
22
تاریخ : 1358/08/22
24
تاریخ : 1358/08/24
25
تاریخ : 1358/08/25
26
تاریخ : 1358/08/26
27
تاریخ : 1358/08/27