تروریسم رسانه ای غرب علیه ایران (ایران هراسی)

 
عنوان:      تروریسم رسانه ای غرب علیه ایران (ایران هراسی)
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      211
نویسنده:      انوش جعفری، سید حسن میر حسینی، سینا طالب زاده
شابک:      663
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      تروریسم یکی از اشکال حذف فیزیکی انسانها در دو حوزه دولتی و غیر دولتی در قرون متمادی بوده است. اگرچه تروریسم به لحاظ مفهومی در قرن بیست و یکم دچار تغییرات گردیده است و تروریسم شبکه ای در ادبیات علوم سیاسی، روابط بین الملل و رسانه کاربرد یافته است ولی باید توجه داشت که اهداف بکارگیران، تفاوتی ندارد. به طور کلی از سال 1945 تا کنون ایالات متحده آمریکا تروریسم دولتی را علیه حکومت های دیگر و مردم سایر کشور بکار گرفته است، که از مهمترین آن می توان به فاجعه ویتنام، ساقط نمودن هواپیمای مسافر بری
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/07/01
2
تاریخ : 1358/07/02
4
تاریخ : 1358/07/04
6
تاریخ : 1358/07/06
7
تاریخ : 1358/07/07
9
تاریخ : 1358/07/09
10
تاریخ : 1358/07/10
11
تاریخ : 1358/07/11
13
تاریخ : 1358/07/13
14
تاریخ : 1358/07/14
15
تاریخ : 1358/07/15
16
تاریخ : 1358/07/16
17
تاریخ : 1358/07/17
18
تاریخ : 1358/07/18
20
تاریخ : 1358/07/20
21
تاریخ : 1358/07/21
22
تاریخ : 1358/07/22
23
تاریخ : 1358/07/23
24
تاریخ : 1358/07/24
25
تاریخ : 1358/07/25
26
تاریخ : 1358/07/26
27
تاریخ : 1358/07/27
28
تاریخ : 1358/07/28
29
تاریخ : 1358/07/29
30
تاریخ : 1358/07/30