بررسی نقش و اهداف آمریکا از حمایت تروریسم در ایران

 
عنوان:      بررسی نقش و اهداف آمریکا از حمایت تروریسم در ایران
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      204
نویسنده:      محمدرضا پردلی، عباس شهرکی
شابک:      655
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      تروریسم بین المللی یکی از انواع ترور در جهان به شمار می آید که بسیاری از دولت های جهان از جمله ایران را درگیر نموده است و ابرقدرت های جهان با سردمداری آمریکا سعی دارند با گسترش آن منافع استعماری خود در جهان را حفظ نمایند. آمریکا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و دور ماندن از منابع ملی ایران و تلاش ایران برای مبارزه با سلطه گرایی آمریکا در جهان اقدامات شدیدی تحت عنوان «دیپلماسی عمومی» را علیه ایران آغاز نمود. و بر اساس آن طی دهه های اخیر استراتژی های مختلفی را برای مهار ایران بکار برده
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/05/01
2
تاریخ : 1358/05/02
5
تاریخ : 1358/05/05
6
تاریخ : 1358/05/06
7
تاریخ : 1358/05/07
8
تاریخ : 1358/05/08
9
تاریخ : 1358/05/09
10
تاریخ : 1358/05/10
12
تاریخ : 1358/05/12
14
تاریخ : 1358/05/14
15
تاریخ : 1358/05/15
16
تاریخ : 1358/05/16
19
تاریخ : 1358/05/19
21
تاریخ : 1358/05/21
22
تاریخ : 1358/05/22
24
تاریخ : 1358/05/24
25
تاریخ : 1358/05/25
26
تاریخ : 1358/05/26
27
تاریخ : 1358/05/27
28
تاریخ : 1358/05/28
29
تاریخ : 1358/05/29
31
تاریخ : 1358/05/31