واکاوی نظریه‌های بنیادین توضیح دهنده تروریسم

 
عنوان:      واکاوی نظریه‌های بنیادین توضیح دهنده تروریسم
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      203
نویسنده:      ناصر صنوبر
شابک:      653
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      علی‌رغم بیش از سه دهه توطئه‌های گوناگون نظام استکبار علیه ملت عزت‌طلب ایران و تحمل خسارت‌های گوناگون انسانی و اقتصادی، متأسفانه تحقیقات جدی و مؤثری در حوزه دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی کشور انجام نشده است و مطالعات مربوط به حوزه اقتصاد ترور از سوی محققین غربی مطرح شده است. بخشی از ادبیات انجام شده در غرب به بررسی علل بروز این پدیده‌ اختصاص دارد که عمدتاً تلاش می‌کنند آن‌ها را به شرایط سیاسی و اقتصادی، از جمله اقدامات ضدفقر و سرکوب نسبت دهند. پاره‌ای از پژوهش‌ها نیز به تشریح پیامدهای ناشی از ترور
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/05/01
2
تاریخ : 1358/05/02
5
تاریخ : 1358/05/05
6
تاریخ : 1358/05/06
7
تاریخ : 1358/05/07
8
تاریخ : 1358/05/08
9
تاریخ : 1358/05/09
10
تاریخ : 1358/05/10
12
تاریخ : 1358/05/12
14
تاریخ : 1358/05/14
15
تاریخ : 1358/05/15
16
تاریخ : 1358/05/16
19
تاریخ : 1358/05/19
21
تاریخ : 1358/05/21
22
تاریخ : 1358/05/22
24
تاریخ : 1358/05/24
25
تاریخ : 1358/05/25
26
تاریخ : 1358/05/26
27
تاریخ : 1358/05/27
28
تاریخ : 1358/05/28
29
تاریخ : 1358/05/29
31
تاریخ : 1358/05/31