تروریسم نوین علیه ایران
عنوان:      تروریسم نوین علیه ایران
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      197
نویسنده:      مرتضی سخایی
شابک:      646
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      Rating 0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:     

کشور ایران خاصه بعد از انقلاب شکوهمند خود همواره قربانی پدیده ننگین ترور بوده است . بررسی و واکاوی این پدیده شوم از حیث محتوایی کاری است که طی چندین سال اخیر توجه ویژه ای بدان شده است . کنگره ملی شهدای ترور ، بنیاد هابیلیان و... اقدامات ویژه ای تاکنون در راستای شناسایی چهره واقعی ترور و تروریسم ارائه نموده اند . در این مقاله کوشش شده تا با استفاده حد اکثری از منابع دست اول و داشته های ذهنی نگارنده "تروریسم نوین علیه ایران" واکاوی و به نقد و بررسی گذاشته شود .

تیر 1358
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
4
تاریخ : 1358/04/04
5
تاریخ : 1358/04/05
10
تاریخ : 1358/04/10
12
تاریخ : 1358/04/12
16
تاریخ : 1358/04/16
20
تاریخ : 1358/04/20
24
تاریخ : 1358/04/24
26
تاریخ : 1358/04/26
27
تاریخ : 1358/04/27
29
تاریخ : 1358/04/29
30
تاریخ : 1358/04/30
31
تاریخ : 1358/04/31