مبارزه با پول‌شویی گامی اساسی در مبارزه با تروریسم

 
عنوان:      مبارزه با پول‌شویی گامی اساسی در مبارزه با تروریسم
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      193
نویسنده:      سید مرتضی هژبرالسّاداتی
شابک:      642
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      رشد پول‌شویی و پیچیدگی فرآیند آن به صورتی که یافتن ریشه‌های اصلی پول دشوار شده، حاصل فرآیندهای نوین رشد شتابان بازارهای مالی، انقلاب فناوری و جهانی‌شدن و درهم‌آمیزی اقتصادهای ملی و بازارهای مالی با یکدیگر است. اکتساب پول‌های کثیف و شستن آن عملی غیرقانونی است که تبعات منفی و متعددی بر اقتصاد دارد. مبارزه با پول‌شویی مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته و کشورهای جهان برای نیل به آن مقررات ویژه‌ای تصویب کرده‌اند. تروریسم با توجه به ماهیت مخرب و پنهانی خود با استفاده از شیوه‌های مختلف پول‌شویی
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/08/01
2
تاریخ : 1358/08/02
3
تاریخ : 1358/08/03
4
تاریخ : 1358/08/04
6
تاریخ : 1358/08/06
7
تاریخ : 1358/08/07
8
تاریخ : 1358/08/08
10
تاریخ : 1358/08/10
11
تاریخ : 1358/08/11
12
تاریخ : 1358/08/12
13
تاریخ : 1358/08/13
15
تاریخ : 1358/08/15
20
تاریخ : 1358/08/20
21
تاریخ : 1358/08/21
22
تاریخ : 1358/08/22
24
تاریخ : 1358/08/24
25
تاریخ : 1358/08/25
26
تاریخ : 1358/08/26
27
تاریخ : 1358/08/27