تروریسم نوین علیه ایران(فرهنگی)

 
عنوان:      تروریسم نوین علیه ایران(فرهنگی)
مجموعه ها:      congress1
شناسه کتاب:      191
نویسنده:      مینا رزمی
شابک:      640
تعداد صفحات:      0
زبان:      فارسی
قیمت:      0.00
امتیاز:      0 
تصویر:      cover
کتاب:      دانلود Ebook1.pdf
توضیحات:      تروریسم دارای ابعاد گسترده‌ای می‌باشدکه می‌تواند شامل تروریسم دولتی، سیاسی، نظامی، اقتصادی و... باشد. آنچه در این مقاله در حوزه تروریسم نوین به آن خواهیم پرداخت، تروریسم فرهنگی می‌باشد.تروریسم فرهنگی پدیده‌ای نوظهور در دنیا می‌باشد. به این معنا که دولتی با استفاده از ابزارهای مختلف، قصد تحمیل یک فرهنگ بی‌ اصالت را به دنیا داشته باشد.رسانه‌های نوین با مخاطب تماس مستقیم برقرار می‌کنند به نحوی که فرد احساس می‌کند مخاطب این رسانه دقیقاً خود اوست. ویژگی مستقیم بودن (directness)، قابلیت منحصر به فردی
Please past text to modal
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/05/01
2
تاریخ : 1358/05/02
5
تاریخ : 1358/05/05
6
تاریخ : 1358/05/06
7
تاریخ : 1358/05/07
8
تاریخ : 1358/05/08
9
تاریخ : 1358/05/09
10
تاریخ : 1358/05/10
12
تاریخ : 1358/05/12
14
تاریخ : 1358/05/14
15
تاریخ : 1358/05/15
16
تاریخ : 1358/05/16
19
تاریخ : 1358/05/19
21
تاریخ : 1358/05/21
22
تاریخ : 1358/05/22
24
تاریخ : 1358/05/24
25
تاریخ : 1358/05/25
26
تاریخ : 1358/05/26
27
تاریخ : 1358/05/27
28
تاریخ : 1358/05/28
29
تاریخ : 1358/05/29
31
تاریخ : 1358/05/31